Live Maleri ved Norddjurslands Kyster - Sommeren 2020

Kunst

Et værk får kunstnerisk kvalitet når det bliver et udtryk for bevidsthed. Et kunstværk rummer en forståelse og oplevelse af virkeligheden der ikke begrænses af almindelige tankemønstre. Jeg skaber nærværende kunstværker der kan gå i dialog med andre menneskers bevidsthed.

Vision

Min vision er at kunst kan give forøget kvalitet i menneskers dagligdag. Oftest undervurderes betydningen af at opholde sig i et miljø der stimulerer kreativiteten. Derfor skaber jeg værker, events og kunstudsmykninger der kan inspirere og udfordre sanserne i hverdagen.

Innovation

Kunst kan være en ressource der kan have dyb betydning for mennesker. Tilgodeser man det der ligger ud over det almindelige kan det være med til at flytte grænser i bevidstheden. Når menneskers måde at tænke på er præget af kreativitet i stedet for vanetænkning kan nye og geniale idéer lettere opstå.

Meget mere Kunst og Innovation

Kunstneriske Projekter

Om

Maleri og Skulptur